Collageautomaten met Regio-Box

Uw verko­op­au­tomaat van Hensing natuurlijk!

We verkiezen automatisch.

Wij zijn uw partner voor alle vragen over automa­tische verkoop en eigen verkoop. Daarom voorzien wij u altijd van de beste automaatt­echniek met het juiste 24 uurs-automaat­concept. Het maakt niet uit of u een eierau­tomaat, flessen­au­tomaat, barbe­cuev­lee­s­au­tomaat, mode- en techniekar­ti­kelen met een Vending-Box wilt verkopen of dat u uw verbruiks­goe­de­ren­beheer wilt optima­li­seren. Met onze ultra­mo­derne zelfbe­dienings­ma­chines kunnen consu­menten 7 dagen per week, 24 uur per dag bijna elk artikel kopen. Hiervoor ontwik­kelen we innova­tieve en indivi­duele automaat­con­cepten voor de detail­handel. Graag ook voor u. Spreek ons gewoon aan.
Logo Regio-Box
 ‘Ik ben een gepas­sio­neerde boer, maar geen verkoper. Nu verkoopt mijn RegioBox voor mij. En mijn omzet groeit.”

Hubert Pichler, Boer

Logo Hotel-Box
Onze gasten hebben vaak honger of dorst als de bar al gesloten is. Met onze HotelBox bieden we perfecte klantenservice”

Sven Hoffmann, hotelmanager

Logo ToolBox
Dankzij onze ToolBox hebben we nu onze werkma­te­rialen en gereedsch­appen altijd bij de hand waar ze nodig zijn. Dit bespaart werktijd en middelen.”

Robin Müller, werkplaatsmanager

Logo VarioBox
Dankzij de VarioBox hebben we onze goederen nu 24/7 in de aanbieding. En dat met bijna geen inzet van personeel.”

Maxine Becker, ondernemer

Onze verko­op­au­to­maten

Wij reali­seren uw projecten met creati­viteit en innova­tieve overwegingen. Hiermee bedienen we heel gedif­fe­ren­tieerd de wensen van onze klanten. Samen met onze fabri­kanten produ­ceren wij bewust  handge­maakt en op maat gemaakt volgens dit indivi­duele principe. Dat maakt ons uniek!

Onze verko­op­au­to­maten

Onze branche­com­pe­tentie

Het klanten­po­ten­tieel is net zo divers als de markt: van regionale boeren of slagers tot hotel­gasten die op doorreis zijn. Twee criteria staan daarbij centraal: ten eerste is het de waardering van de eindcon­sument voor streek­pro­ducten. Het tweede punt is een verhoogde service­optie die klanten de mogel­ijkheid biedt om op elk moment van de dag of nacht te winkelen.

Branchen
Branchenkompetenz Direktvermarkter

Directe verkopers

Branchenkompetenz Hotellerie

Horeca

Icon Werkzeug

Produc­tie­be­drijven

Branchenkompetenz Einzelhandel und Fashion

Detail­handel / Mode

Branchenkompetenz Lebensmittel und Fleischer

Levens­mid­delen / Slagers

Branchenkompetenz Kerzen und Dekoration

Kaarsen / Deco

Onze
Locatie-zoekfunctie

ZOEKEN EN VINDEN

Ansicht Standorte

Met onze locatie-zoekfunctie kunt u nu eenvoudig onze machines bij u in de buurt vinden. 

Naar locatie-zoekfunctie

Over ons

innovatief bedrijf

Hensing GmbH wordt geken­merkt door een jong, dynamisch team dat voort­durend groeit. Inmiddels zijn er 25 nieuwe medewerkers uit de regio aangenomen.

Meer over ons

Hensing GmbH is een commer­ciële netbe­heerder! Vanaf nu krijgt u bij ons alles uit één bron netwerk­ex­plo­itatie, kaart­ac­ceptatie, hardware en integratie.

Als commer­ciële netwerk­ex­plo­itant bieden wij diensten aan van een vlotte netwerk­werking tot kaart­ac­ceptatie, betaal­ter­minals en de technische integratie van alle diensten op het gebied van vending. We werken samen met toona­an­ge­vende partners van termi­nal­fa­bri­kanten, netwerk­ope­rators en credit­card­ver­werkers in de automaatindustrie.

Meer infor­matie

Nieuws

WIJ ZORGEN VOOR KAART­AC­CEPTATIE OP AUTOMATEN

Hebben we u weten te overtuigen?

WORD NU EXPLOITANT

Bij onze verko­op­au­to­maten hebben we aan alles gedacht, maar er staat nog veel open. U bepaalt dus niet alleen zelf met welke goederen de automaat moet worden uitgerust, maar ook welke acces­soires en welk ontwerp uw automaat moet krijgen. Wij adviseren u hier graag over. We kijken uit naar uw bericht.

Get it. Now.