Aktive Mitarbeiter

Ontdek onze indus­triële oplossingen

Of u nu een klein kantoor runt of een hele school wilt voorzien van vers voedsel en gezonde snacks: Met de automaten van Hensing is dat geen probleem. Onze zelfbe­dienings­au­to­maten zijn ook bij uitstek geschikt voor de recht­s­treekse verkoop van streekproducten.

Het maakt niet uit of u melk, aardap­pelen en honing wilt verkopen of bijzonder gevoelige producten zoals eieren en bessen — ze zijn in goede handen in een van onze automaten. Onze verko­op­au­to­maten worden zelfs gebruikt in hotels, restau­rants en produc­tie­fa­ci­li­teiten. Of het nu voor voedsel, verzor­gings­pro­ducten of gereedschap is. Wij geven u graag advies over de juiste verko­op­au­to­maa­to­plossing voor uw bedrijf en uw branche.

Nu contact opnemen

Het klanten­po­ten­tieel is even breed gediver­si­fieerd als de markt

Vener­s­auto­maten van Hensing worden in de meest uiteen­lo­pende branches en op de meest uiteen­lo­pende locaties gebruikt: bij benzi­ne­sta­tions, slage­rijen of in de detail­handel. Twee criteria zijn van doorslag­gevend belang:

  • De waardering van de eindcon­sument voor streek­pro­ducten, die met name wordt gesti­mu­leerd en uitge­breid door onze RegioBox.
  • De uitge­breide service­mo­ge­l­ijkheid, die klanten de mogel­ijkheid biedt om op elk moment van de dag of nacht te winkelen.

Het Hensing-automa­ten­concept biedt ook nieuwe, aanvul­lende verkoop- en marke­ting­ka­nalen voor de markt. Zo kan een parfum­keten zijn product­porte­feuille buiten de openingsuren aanbieden en op de markt brengen zonder extra personeelskosten. 

Kiest u voor Hensing als uw sterke partner, dan profi­teert u van onze jaren­lange ervaring in de vending­branche en onze veelzijdige allround service: daarbij hoort een uitge­breid advies over de indivi­duele inrichting van uw vending­ma­chine door een van onze vrien­de­lijke medewerkers. Het gaat er niet alleen om hoe de verko­op­au­tomaat moet worden gebouwd, zodat er zelfs verschil­lende producten op een zo ruimt­e­be­s­parend mogelijke manier in kunnen worden onder­ge­bracht. U kunt ook het ontwerp van uw verko­op­au­tomaat aanpassen aan uw perso­on­lijke voorkeuren.

Hensing-automaten zijn bijzonder populair in deze sectoren

HORECA & CATERING

SCHOLEN & UNIVERSITEITEN

KANTOREN & BEDRIJVEN

Icon Werkzeug

FABRIEK & PRODUCTIE

Branchenkompetenz Hotellerie

HOTELS

GEZOND­HEIDSZORG

Branchenkompetenz Einzelhandel und Fashion

KLEIN­HANDEL

Branchenkompetenz Direktvermarkter

LANDBOUW

GEMEENTES & GEMEENSCHAPPEN

Hensing: uw partner voor het kopen van automaten

WORD NU EXPLOITANT

Wij geven graag toelichting op mogelijke extra opties, zoals een geïnte­greerde koelfunctie, een kaart­lezer en de telemetrie-app voor locatie-onafhan­ke­lijke bewaking van uw voorraad en bekijken samen welke functies voor uw verko­op­au­tomaat inter­essant kunnen zijn.
Bent u nieuws­gierig geworden? Aarzel dan niet en neem vandaag nog contact met ons op. We horen graag van u!

Vraag een gratis offerte aan