Tekening Pixelbutler
Logo Pixelbutler

De complete digital signage-oplossing voor iedereen

Onze digital signage-oplos­singen zijn de ideale aanvulling op uw verko­op­au­to­maten van Hensing. Vertrouw op digital signage om dag en nacht reclame te maken voor uw producten met indivi­duele ontwerpen die passen bij uw branche. U hoeft geen kennis te hebben van instal­latie- en inhouds­up­dates. Als een echte butler doet de PIXEL­BUTLER het werk voor u.

Product­in­for­ma­tieblad

Wat is Digital Signage?

In het dagelijks leven komen we Digital Signage bijna overal tegen: als digitaal infor­ma­tiebord op trein­sta­tions en lucht­havens, als elektro­nische prijs­ka­artjes in super­markten of digitale recla­me­borden in winkel­centra. De term lijkt van toepassing te zijn op een verschei­denheid aan verschil­lende producten. Maar wat wordt er nu precies mee bedoeld?
Letterlijk vertaald betekent Digital Signage zoiets als digitale infor­matie. Dit houdt digitale media-inhoud in die wordt afges­peeld met behulp van verschil­lende techno­lo­gieën, zoals touchpads, schermen, displays en multis­creens. De infor­matie wordt verspreid via audio en/of visuele playback en maakt, afhan­kelijk van het systeem, ook inter­actie mogelijk tussen het Digital Signage-scherm en zijn gebruiker.

Digital Signage

Veel meer dan alleen adverteren

Als een echte butler doet de PIXEL­BUTLER het voor u. Kies uit een van de content-abonne­menten en uw presen­tatie naar buiten toe is altijd up-to-date. Het maakt daarbij niet uit of u aanbie­dingen, prijzen, actuele exposities, uw nieuwste product wilt adver­teren of uw klanten gewoon een overzicht van uw pand wilt geven – Uw PIXEL­BUTLER is er altijd, en altijd up-to-date. Hij heeft geen toegang tot uw netwerk nodig, maar is direct verbonden met onze servers op het hoogste bevei­ligings­niveau. Alle content wordt centraal beheerd en bijge­werkt via een mobiele telefoon­verb­inding. Even bellen is voldoende!

Vraag nu advies!

Waarom PIXEL­BUTLER?

Uw voordelen

Altijd up-to-date

Onze lease- en finan­cier­ings­mo­dellen met korte looptijden garanderen het continue gebruik van de nieuwste technologie.

Appli­ca­tie­beheer aan serverzijde

Dankzij SSSP4.0‑technologie en holis­tische bevei­ligings­ar­chi­tectuur kan het ook worden gebruikt voor indus­trieën waarin vertrou­we­li­jkheid van het grootste belang is.

Bijzonder veilig

Geen toegang tot uw eigen netwerk nodig dankzij een directe VPN-verbinding met onze eigen server via een mobiel netwerk.

Hoge aandacht

Bewegende beelden trekken automa­tisch de aandacht van uw klanten.

IP5X-gecer­ti­ficeerd

Garan­deert function­a­liteit, zelfs in stoffige omgevingen.

Hoge kwaliteit hardware

Speciaal ontwikkeld voor permanent gebruik (24/7).

Echte alles­kunners

altijd het juiste model

Als we het hebben over PIXEL­BUTLER, hebben we het niet over dat ene Digital Signage-systeem. We praten over een breed scala aan vDigital Signage-oplos­singen voor verschil­lende doeleinden. Wij adviseren altijd het juiste model voor uw toepassing. Of het nu in staand formaat, in liggend formaat, enkel­zijdig of dubbel­zijdig, als digitale infor­ma­tiezuil of als tafel­ap­paraat op heuphoogte is, u krijgt altijd de juiste PIXEL­BUTLER. Bovendien is uw PIXEL­BUTLER verkri­jgbaar in verschil­lende maten. Van 43“ scherm­dia­gonaal tot 65“, bijna alles is mogelijk. Speciale wensen, zoals een presen­ta­tie­scherm met touch-functie of Digital Signage voor buiten­toe­pas­singen, zijn optioneel leverbaar.

Praat met ons

Digital Signage-systemen

Thuis in elke branche

PIXELBUTLER wilt adver­teren, u heeft een profes­sionele tool aan uw zijde om uw klanten snel en direct aan te spreken. Uw PIXELBUTLER voelt zich thuis in elke branche:

 • Winkel­centra
 • Horeca
 • Textiel retail
 • Sport­winkels
 • Vrije­tijds­spe­cia­alzaken
 • Cadeau­winkels
 • Drogis­terijen
 • Parfu­meries
 • Kruiden­iers­winkels
 • Autodealers
 • Specia­alzaken voor fietsen
 • Artsen­prak­tijken
 • Gezond­heid­s­centra
 • Klinieken
 • Verze­ke­rings­agentsch­appen
 • Makelaars
 • Tuincentra
 • Bouwmarkten
 • Dieren­winkels
 • Culturele instel­lingen
 • Musea
 • Scholen
 • Onder­w­ijs­in­stel­lingen
 • Openbare instel­lingen
 • Reisbu­reaus
 • en nog veel meer…

Indivi­dueel. Huidig.

Klaar voor onmid­dellijk gebruik

Bij de levering van de PIXEL­BUTLER ontvangt u uw Digital Signage-systeem met een voorgeïnst­al­leerd ontwerp naar keuze. Uw gewenste inhoud wordt indivi­dueel voor u voorbereid en geïnte­greerd. Dit betekent dat u uw PIXEL­BUTLER vanaf de eerste keer opstarten en zonder lang wachten actief kunt gebruiken.

Om ook op lange termijn op uw PIXEL­BUTLER te kunnen rekenen, is een conten­tabon­nement voor de eerste 12 maanden al gratis inbegrepen. Dit omvat alle aanpas­singen aan uw inhoud die overe­en­komen met het gesel­ec­teerde pakket.

Conten­tabon­ne­menten

U kunt kiezen uit vijf conten­tabon­ne­menten om uw content bij te werken

 • EEerste instelling van de sjabloon 
 • 1x aanpassing van de sjabloon 
 • 1x per kwartaal update van de content
 • Eerste instelling van de sjabloon 
 • 1x aanpassing van de sjabloon  
 • Inhouds­update twee keer per kwartaal
 • Eerste instelling van de sjabloon 
 • 1x aanpassing van de sjabloon  
 • Inhoud update 4x per kwartaal
 • Eerste instelling van de sjabloon 
 • 1x aanpassing van de sjabloon 
 • Inhoud update 4x per maand
 • Eerste instelling van de sjabloon 
 • Updates per indivi­duele overeenkomst

Heeft u nog vragen

Krijg BETrate NU

Hensing GmbH staat tot uw beschikking als competent aanspreekpunt voor alle vragen en problemen met betrekking tot verko­op­au­to­maten. Hieronder vallen ook de Digital Signage-oplos­singen die speciaal voor onze automaten zijn ontwikkeld. Neem gerust contact met ons op zodat wij u kunnen onder­steunen bij het ontwerp en de inhoud van uw digitale billboard. We horen graag van u!

Contact opnemen