HotelBox mit inhalt
Logo Hotel-Box

voor 24/7 gastenservice

De firma Hensing is uw compe­tente contact­persoon voor gespe­cia­li­seerde verko­op­au­to­maten. Met ons brede aanbod zijn we vooral gericht op hotels, pensions en herbergen. Van kleine familie­be­drijven tot grote zaken­hotels , de HotelBox neemt de directe verkoop van gesel­ec­teerde producten op zich met een zelfbe­dieningsproces. Zo kunt u uw gasten 24 uur per dag en zonder inzet van personeel voorzien van een door u samen­ge­steld assor­timent dranken, snacks en non-food artikelen.

Wij adviseren u graag persoonlijk.

Vraag nu advies

Nieuwe sterren­clas­si­fi­catie maakt de weg vrij voor automaten in hotels

Begin 2015 is de herziene catalogus met criteria voor de Duitse hotel­clas­si­fi­catie in werking getreden. Sindsdien hoeven vierst­erren­hotels niet meer per se elke kamer uit te rusten met een minibar, maar kunnen ze deze op elke verdieping vervangen door een zogen­aamde  Maxibar. Met een automaat van Hensing voldoet u volledig aan deze eis.

PRODUCT­IN­FOR­MA­TIEBLAD

Onze HotelBox biedt tal van voordelen ten opzichte van de klassieke minibar. Het is bijvo­or­beeld heel goed voor het milieu als een kleine koelkast in elke kamer niet veel energie verbruikt, maar een grote machine met veel producten voor alle gasten op één verdieping beschikbaar is. De afstanden zijn slechts iets langer, zodat het comfort van de gasten nog steeds de hoogste prioriteit heeft.

Onze HotelBox

VOOR IEDER GEBRUIK

HotelBox mit inhalt
Hotelbox klein zonder inhoud
Logo Hotelbox superior
Logo Hotelbox deluxe

Bespaar perso­neels­kosten met een automaat

De HotelBox is in veel opzichten zuiniger dan een minibar. Het centraal vullen van een automaat bespaart u perso­neels­kosten, aangezien de verve­lende indivi­duele factu­rering niet meer nodig is. Gasten betalen direct bij de automaat via een munt- of bankbil­jet­lezer. Daarnaast kunt u uw HotelBox nog laten voorzien van een kaart­lezer en een RFID-module voor contactloos betalen. En als u een nog flexi­belere service wilt bieden: afhan­kelijk van het sleutel­systeem is het zelfs mogelijk voor gasten om direct met hun kamer­kaart aan de automaat te betalen.
Onze zelfbe­dienings­ma­chines zijn ook gemak­kelijk en handig in gebruik voor explo­itanten. Met de optionele telemetrie-app kunt u de voorraad en verkopen gemak­kelijk vanaf uw computer of smart­phone contro­leren en indien nodig tijdig aanvullen.
De tijd dat hotel­per­soneel tijd moest besteden aan de controle of een gast werkelijk al het gebruikte eten uit de minibar in de daarvoor bestemde lijst had ingevoerd, behoort definitief tot het verleden.

Frische Gemüsepfanne

 

Snack- en drank­au­to­maten voor hotels

 

Met een zelfbe­dienings­au­tomaat kunt u uw gasten voorzien van een uitste­kende selectie drankjes en snacks. Er zijn geen grenzen aan uw verbeelding als het gaat om bevulling. Naast klassieke snacks zoals mueslirepen, chocolade en chips, kunt u uw klanten ook smake­lijke en gezonde snacks aanbieden zoals sandwiches, verse groenten en fruit of knapperige salades. Elke hotelgast zal blij zijn met een breed scala aan kleine gerechten en snacks, vooral wanneer de keuken gesloten is en roomservice niet beschikbaar is.

Hier gaat u naar onze snackmachines

Uiteraard bieden onze automaten ook voldoende ruimte voor diverse frisdranken zoals water, vruch­tens­appen en frisdranken. U kunt ook alcoho­lische dranken zoals bier, wijn en sterke drank aanbieden in uw HotelBox  en er dankzij de leeftijds­con­trole voor zorgen dat deze op geen enkel moment in handen komen van minder­ja­rigen. Als u uw verko­op­au­tomaat uitrust met een koelfunctie, blijven de producten erin vers en lang houdbaar. Want wie drinkt er nu graag warm bier?

Hier gaat u naar onze drankenautomaat

HotelBox: Ook geschikt voor non-food artikelen

Onze HotelBox is geenszins beperkt tot het zelf verkopen van levens­mid­delen. U kunt ook non-food producten aanbieden in onze automaten. Dankzij de indivi­duele ombouw­mo­ge­l­ijk­heden kunnen artikelen in de meest uiteen­lo­pende vormen en maten met gemak worden ondergebracht.
Wat dacht u bijvo­or­beeld van een assor­timent verzor­gings­pro­ducten, hygiëne-artikelen en technisch toebehoor? Een gast die zijn tanden­borstel of de oplaad­kabel van de mobiele telefoon is vergeten, zal zeker opgelucht ademhalen als hij de oplossing voor zijn probleem midden in de hotelgang vindt. En stads­plat­te­gronden, wandel­ka­arten, ansichtka­arten en kleine souvenirs zien er altijd goed uit in een automaat. Uw opties zijn even gevarieerd als onbeperkt. Maak kennis met de veelzijdige toepas­singen van de HotelBox!

GET IT

Zelfbe­dienings­ma­chines voor hotels

DE VOORDELEN

DRANKEN, SNACKS & 24/7 VERKOOP NON FOOD

PRIJS­BEWUST ALTER­NATIEF VOOR DE MINIBAR

Contante betaling en kaart­be­taling mogelijk

INDIVI­DUELE CONVERSIE, PERSO­ONLIJK ONTWERP

AANTREK­KE­LIJKE AANVUL­LENDE VERKOOP ZONDER INZET PERSONEEL

OP AANVRAAG MET KOEL- OF VRIESFUNCTIE

HotelBox

NIETOF’, MAAREN

Voor de HotelBox is aan alles gedacht, maar er staat nog veel open. U bepaalt dus niet alleen zelf met welke goederen de automaat moet worden uitgerust, maar ook welke acces­soires en welk ontwerp uw automaat moet krijgen. Qua design draagt de HotelBox de uitstraling van uw huis en verfraait zo elke foyer en elke hotelgang. Wij adviseren u graag over de verschil­lende mogel­ijk­heden. We kijken uit naar uw vraag!

Contact opnemen