Over ons

Gezins­vrien­delijk en innovatief

Over ons

innovatief onder­nemen

Hensing GmbH wordt geken­merkt door een jong, dynamisch team dat voort­durend groeit. Inmiddels zijn er 25 nieuwe medewerkers uit de regio aange­nomen. Dankzij flexibele werkuren met mogeli­jkheid tot thuis­werken en een familiale sfeer heerst er een zeer aangename, colle­giale werksfeer. Met een aanhou­dende positieve bedri­jf­sont­wikkeling in het vooruit­zicht verwachten we ook in de toekomst uitbreiding op de locatie Emsdetten.

MILK VENDING MACHINE

EGG VENDING MACHINE

MEAT VENDING MACHINE

Medewerker Hensing GmbH

De omzet­makers

We hebben het tot onze missie gemaakt om een wijdver­breid probleem aan te pakken: wat te doen als je iets wilt kopen na sluiting­stijd van de winkels, in het weekend of op een feestdag en alle dicht winkels zijn? Of het nu in de binnenstad, winkel­centra, retail­parken of in lande­lijke gebieden met een zwakkere infra­st­ructuur is? Het is precies dit tekort aan aanbod dat we met onze producten oplossen: met onze ultra­mo­derne zelfbe­dienings­ma­chines kunnen consu­menten 7 dagen per week en 24 uur per dag altijd food en non-food producten kopen. Hiervoor ontwikkelen we innova­tieve en indivi­duele 24-uurs automaat­con­cepten voor zowel retail als self-marketing.

Milieu­be­scherming

Duurz­aamheid

Zowel milieu­be­scherming als de nauw verbonden duurz­aamheid staan centraal in de bedri­jfs­filo­sofie van Hensing. Zo zorgt ons Regio-Box ‑aanbod voor korte aanvo­er­routes van producent tot consument. Dit komt het milieu ten goede en is een essen­tieel onderdeel van duurzaam handelen. Meer dan ooit is de focus op regionale productie- en verko­op­ketens de sleutel tot duurzame concepten. Hensing speelt daar met haar assor­timent uitermate op in.

Vers voedsel

Zowel milieu­be­scherming als de nauw verbonden duurz­aamheid staan centraal in de bedri­jfs­filo­sofie van Hensing. Zo zorgt ons Regio-Box ‑aanbod voor korte aanvo­er­routes van producent tot consument. Dit komt het milieu ten goede en is een essen­tieel onderdeel van duurzaam handelen. Meer dan ooit is de focus op regionale productie- en verko­op­ketens de sleutel tot duurzame concepten. Hensing speelt daar met haar assor­timent uitermate op in.

Sterk team

24/7

Ons hoofdkantoor bevindt zich in Emsdetten. We hebben een sterk buiten­dienstteam dat in heel Duitsland verte­gen­wo­ordigd is.

Onze verko­o­p­au­to­maten

Voor elke bestemming

Met creati­viteit en innova­tieve overwe­gingen reali­seren wij uw projecten. Hiermee bedienen we de meest uiteen­lo­pende wensen van onze klanten. Samen met onze fabri­kanten produ­ceren wij bewust handge­maakt en op maat gemaakt volgens dit indivi­duele principe. Dat maakt ons uniek!

Onze verko­o­p­au­to­maten

Hebben we u weten te overtuigen?

WORD NU EXPLOITANT

Bij onze automaten hebben we aan alles gedacht, maar er staat nog veel open. U bepaalt dus niet alleen zelf met welke goederen de automaat moet worden uitgerust, maar ook welke acces­soires en welk ontwerp uw automaat moet krijgen. Wij adviseren u hier graag over. We kijken uit naar uw bericht.

GET IT!