Regio-Box im Eier Design mit Huhn

Verko­op­au­to­maten voor landbouw

De vraag naar streek­pro­ducten groeit

De vraag naar streek­pro­ducten groeit gestaag. Steeds meer klanten willen regionaal en seizoens­ge­bonden kopen en geven de voorkeur aan vers voedsel recht­s­treeks van de boerderij. De talrijke boerde­ri­j­winkels die verse producten uit de regio aanbieden zijn erg populair.

En niet voor niets: groenten en fruit die de avond ervoor zijn geoogst, smaken gewoon beter. Daarnaast waarderen consu­menten de korte aanvoer­routes, de trans­parante productie en de hoge kwali­te­i­ts­normen waar de lokale landbouw voor staat.

Met onze beproefde verko­op­au­to­maten bieden wij boeren de ideale oplossing voor de toene­mende wens van de consument om milieu­be­wuste en gezonde producten te eten, direct uit de regio – en dat 24 uur per dag!

Vraag nu advies
MILCH­AU­TOMAT
EIERAU­TOMAT
FLEISCH­AU­TOMAT
Logo Regio-Box

Verko­op­au­to­maten voor landbouw

De RegioBox is de perfecte automaat voor directe verkoop vanaf de boerderij. Breng uw producten recht­s­treeks en zonder enige inzet van personeel op de markt. Of het nu gaat om verse aardap­pelen, eieren, jam of honing  de RegioBox biedt uw klanten alles wat hun hart begeert. Dankzij de geïnte­greerde koelfunctie zijn onze automaten ook geschikt voor verse producten zoals vlees, melk en kaas. Het ingenieuze liftsysteem zorgt er ook voor dat gevoelige producten zoals eieren, groenten en fruit veilig naar de klant worden getrans­por­teerd. En zelfs producten in XL-formaat zoals aardap­pelen en appels vinden gegaran­deerd plaats in de flexibel in te richten compar­ti­menten. Onze verko­op­au­to­maten overtuigen met een smake­lijke presen­tatie van de goederen en een hygië­nisch perfecte opslag.

Product­ge­ge­vensblad
Vers voedsel

Verse levens­mid­delen van de boerderij 24/7

Onze verko­op­au­to­maten voor de landbouw bieden uw klanten een ideale winkel­er­varing. Heeft u dat nooit? Je merkt pas ’s ochtends dat de melk op is, of je hebt op zondag ineens zin om te barbe­cueën. Met een automaat op locatie kunt u uw klanten ook buiten de normale openings­tijden recht­s­treeks van de producent voorzien van vers voedsel.

De bediening is heel eenvoudig: in de slimme en fraai vormge­geven product­pre­sen­tator toont een uitno­di­gende etalage alle beschikbare producten. Zodra de klant een product heeft gekozen, selec­teert hij het en betaalt hij contant of met de kaart. De volledige acceptatie van alle gangbare credit­cards en betaal­passen zorgt voor maximale klanttevredenheid.

Onze verko­op­au­to­maten

Voor elke toepassing

Frische Lebensmittel präsentiert

RegioBox

Maximale service met minimale personeelskosten

Maar ook voor u als verkoper van eigen producten hebben onze verko­op­au­to­maten voor de landbouw tal van voordelen. De RegioBox maakt de verkoop van verse levens­mid­delen onafhan­kelijk van openings­tijden en personeel. Zo biedt u uw klanten de mogel­ijkheid om ook buiten de openings­tijden direct bij de producent boodsch­appen te doen. Aangezien onze automaten zelfbe­dienings­au­to­maten zijn, hoeft u niet eens personeel in dienst te nemen.

Voor een praktische en eenvoudige bediening bieden wij u de benodigde verpak­king­s­ma­te­rialen, zoals flessen voor verse melk, eierdozen of bekers in de meest uiteen­lo­pende maten en variaties. Met een telemetrie-app kunt u gemak­kelijk en eenvoudig de inven­taris direct vanaf uw computer of smart­phone contro­leren en indien nodig aanvullen.

Met de RegioBox opent u een volledig nieuw service­aanbod voor uw klanten – en dat met een uiterst eenvoudige bediening voor de exploitant.

Word nu exploitant

Verko­op­au­tomaat voor de landbouw

Uw voordelen in één oogopslag

24/7 vers voedsel recht­s­treeks van de producent

Betaling contant of met kaart

Indivi­duele conversie, perso­onlijk ontwerp

Weerbestendig: geschikt voor binnen en buiten

Eenvoudig zelf uit te rusten

koele en droge opslag

Verko­op­au­to­maten van Hensing

Zo indivi­dueel als uw boerderijwinkel

Voor onze verko­op­au­to­maten voor de landbouw hebben wij aan alles gedacht, maar er staat nog veel open. U bepaalt dus niet alleen zelf met welke goederen uw RegioBox moet worden uitgerust. U kunt ook de acces­soires en het ontwerp van uw automaat aanpassen. Dit maakt uw RegioBox tot een echte eyecatcher met een hoge herken­nings­waarde. Wij adviseren u graag over de indivi­duele vormgeving van uw automaat. Samen vinden we zeker een oplossing op maat die perfect past bij uw businessmodel.

Neem nu contact op