Onze verko­op­au­tomaat concepten

Indivuell. Speziell. Multifunktionell.

Onze verko­op­au­to­maten verkopen 24 uur per dag levens­mid­delen en andere producten aan uw klanten. Om te garanderen dat u de juiste automaat voor u vindt, hebben wij verschil­lende automaat­con­cepten in ons aanbod. Ze overtuigen allemaal met een hoge function­a­liteit en een maximaal gebruiks­gemak voor opera­toren en gebruikers. Op die manier genereren uw zelfbe­dienings­au­to­maten aantrek­ke­lijke extra verkoop, zelfs buiten de openingsuren van de winkel en zonder dat er personeel aan te pas komt. Waar wacht je nog op? Koop nu uw Hensing-automaat!

Nu contact opnemen

Automaten voor levensmiddelen

De juiste verko­op­au­tomaat voor elk product.

Regio-Box im Eier Design mit Huhn

De mogel­ijk­heden om levens­mid­delen via automaten te verkopen zijn zeer divers. Zo kunt u klanten, bezoekers, medewerkers of studenten gezonde snacks, drankjes of kleine maaltijden aanbieden om tussendoor de honger te stillen, ook zonder de aanwe­zigheid van een kantine of cafetaria. De snack­au­to­maten en drank­au­to­maten van Hensing zijn geschikt voor zowel binnen- als buiten­ge­bruik en zijn daarom vooral inter­essant voor boeren die streek­pro­ducten direct op hun boerderij of voor een nabij­ge­legen super­markt met veel inloop­klanten willen aanbieden.

Automaten zijn zo ideaal als alter­natief of aanvulling voor de klassieke boerde­ri­j­winkel. Eieren, zuivel- en vlees­waren, groenten, sla, kaas, jam, honing, brood en gebak de gekoelde automaat kan worden gevuld met producten naar keuze.

Naar de levensmiddelenautomaten

Non-food-automaten

Een aanwinst voor alle branches

Hotelbox klein zonder inhoud

Onze non-food automaten bieden service- en marke­ting­mo­ge­l­ijk­heden met een hoog winst­po­ten­tieel voor de bloemen­handel, mode, gadgets, elektronica of de parfum- en cosmetica-industrie.

Hotels kunnen alleen profi­teren van het gebruik van een automaat. Zonder enige inzet van personeel krijgen de gasten 24 uur per dag een zelf samen­ge­steld assor­timent verzor­gings- en hygië­ne­ar­ti­kelen. Deze zijn goed te combi­neren met kleine hapjes en drankjes.

En zelfs in produc­tie­be­drijven blijken zelfbe­dienings­ma­chines een echte aanwinst voor de werkdag. Ze vormen bijvo­or­beeld een tijd- en ruimt­e­be­s­pa­rende leveringsbron voor de verstrekking van zogen­aamde C‑Artikelen zoals arbei­ds­vei­lig­heids- en verbruiksartikelen.

Naar de non-food-automaten

Uitbrei­dingen voor automaten

Handige extra functies voor uw automaat.

Bediening aanraakscherm

Om voor 100% aan uw wensen en behoeften te voldoen, kunnen onze verko­op­au­to­maten optioneel worden uitge­breid met enkele nuttige functies.

Heeft u een koelings- of zelfs een vries­functie nodig? Geen probleem. Zo blijft de binnenkant van de automaat ook bij hoge buiten­tem­pe­ra­turen aangenaam koel en blijven uw producten langer vers.

U wilt uw klanten extra betaal­gemak bieden? Dit is ook mogelijk dankzij de optionele kaart­lezer en RFID-module voor contactloos betalen.


En als u uw inven­taris gemak­kelijk vanaf uw computer of smart­phone wilt contro­leren, gebruikt u gewoon onze telemetrie app!
U wilt uw klanten extra betaal­gemak bieden? Dit is ook mogelijk dankzij de optionele kaart­lezer en RFID-module voor contactloos betalen.

Naar de uitbreidingen

Verko­op­au­tomaat vulproducten

Voor nog meer comfort

Grafkaarsen automaat

Om onze klanten zo goed mogelijk te onder­steunen bij de bediening van hun automaten, bieden wij ook machinale afvul­pro­ducten zoals melkflessen, eierdozen en bekers in verschil­lende maten aan. Ook uw grafka­ar­sen­au­to­maten vullen wij graag voor u.

Andere hoogwaardige vulpro­ducten zoals koffie- en theespe­cia­li­teiten of soepen kunt u bij ons partner­be­drijf CA/MA/TEC kopen. Daar vindt u ook volau­to­maten voor warme dranken die koffie van baristak­wa­liteit kunnen toveren, en praktische inlever­au­to­maten voor lege statie­geld­flessen de ideale aanvulling op uw Hensing levensmiddelenautomaat!

En om uw inven­taris gemak­kelijk vanaf uw computer of smart­phone te checken, gebruikt u gewoon onze telemetrie-app!Naar de afvul­pro­ducten voor automaten

Naar de afvul­pro­ducten voor automaten

PIXEL­BUTLER

Uw complete oplossing voor Digital Signage

Tekening Pixelbutler

Digital Signage speelt digitale media-inhoud af met behulp van verschil­lende techno­lo­gieën zoals displays en meerdere schermen, waardoor dit het ideale platform is om uw verko­op­au­to­maten te promoten.

In het dagelijks leven komen we digital signage-systemen overal tegen, bijvo­or­beeld als digitale dienst­re­gel­ingen op trein­sta­tions of aanbie­dings­borden in super­markten. Ook u kunt profi­teren van de voordelen van Digital Signage door naast uw automaat een PIXEL­BUTLER te boeken.

Naar de PIXELBUTLER

Onze
Locatie-zoekfunctie

ZOEKEN EN VINDEN

Ansicht Standorte

Met onze locatie-zoekfunctie kunt u nu eenvoudig onze automaten bij u in de buurt vinden. 

Naar locatie-zoekfunctie

Wist u dit al?

U kunt onze machines ook huren of leasen

Verko­op­au­to­maten van Hensing zijn altijd een goed idee. Als u om wat voor reden dan ook geen machine wilt kopen, kunt u deze ook huren of leasen. U kunt hierover het beste recht­s­treeks contact met ons opnemen. Wij maken u dan een indivi­duele, vrijb­lij­vende offerte.

Vraag een gratis offerte aan