Regio-Box im Grillfleisch Design

Koop barbe­cuevlees op zondag

Bij de vleesautomaat

De koelkast is leeg, maar de barbecue staat al aan? Als je eigen voorraad leeg is en de winkels gesloten zijn, hoef je meestal alleen maar naar het dichtstbi­j­zijnde tankstation te rijden. Vlees­au­to­maten, barbe­cuev­lee­s­au­to­maten en worst­au­to­maten vormen hier een echt alter­natief. Deze bieden klanten de mogel­ijkheid om buiten de gebrui­kelijke openings­tijden verse vlees- en worst­pro­ducten direct uit de automaat te kopen

Vraag nu advies
Sonnenuntergang über Waldrand

De belang­stelling voor regionale producten groeit

Koop vlees recht­s­treeks bij de boer

Naast slagers hebben boeren ook het poten­tieel ingezien dat vlees- en worst­au­to­maten hen bieden. Iedereen heeft het over regio­na­liteit en dus willen steeds meer mensen voedsel recht­s­treeks van de producent. Wie zijn vlees van de boerderij koopt, kent de kwaliteit van de producten en het welzi­jns­niveau van de dieren. Boeren die hun dieren nog steeds zelf slachten, zorgen ervoor dat ze snel en pijnloos kunnen sterven. Dit is ook te merken aan de kwaliteit en smaak van het vlees.

Met een vlees­au­tomaat kunnen boeren op elk moment van de dag of nacht hoogwaardige vlees- en worst­pro­ducten uit eigen productie tegen eerlijke prijzen aan hun klanten verkopen.

Automaat voor gegrild vlees brengt boeren verlichting

Zo zorgen automaten ervoor dat spontane mensen ook op ongebrui­kelijke tijden worden voorzien van verse producten uit de regio. Optioneel kan een barbe­cuevlees-automaat direct op de boerderij worden opgesteld. Het is echter ook denkbaar om hem op een gunstige locatie buiten de boerderij te plaatsen, bijvo­or­beeld voor super­markten of benzi­ne­sta­tions, om de verkoop te stimu­leren. Met het gebruik van een barbe­cuevlees-automaat maken de produ­centen zich onafhan­ke­lijker van de handel, zij kunnen immers zelf de prijzen voor hun producten bepalen

Klik hier om direct naar de HENSING Ice

Voorkom dat de slager uitsterft met een vleesautomaat

Slagers hebben alleen maar baat bij het neerzetten van een vlees­au­tomaat. De slager wordt al jaren met uitsterven bedreigd. En dat is niet omdat de vraag naar vlees en worst is gedaald. Het ontbreekt de slagers eerder aan personeel, want niemand wil het slagersvak meer leren.

Zodat slagers niet genood­zaakt zijn hun bedrijf te sluiten wegens perso­neels­gebrek, is een vlees­au­tomaat de ideale aanvulling op de slagerij. Deze voorziet vleeslief­hebbers 24 uur per dag, zeven dagen per week van vers vlees van de plaats­elijke slager, zonder afhan­kelijk te zijn van personeel.

Word explo­itant

RegioBox: Voor de optimale presen­tatie van vlees en worst

De RegioBox is de ideale verko­op­au­tomaat voor de landbouw en is ook bij uitstek geschikt voor de verkoop van vlees en worst op de boerderij. Elke directe producent heeft verschil­lende specia­li­teiten in de aanbieding. Om de ruimte in de automaat optimaal te benutten, kunt u de diepte en het aantal onder­ver­de­lingen indivi­dueel aanpassen en ook de hoogte van de vloeren naar wens aanpassen. Zo verpakt je vlees voor directe verkoop in vacuümz­akken of vormvast in vlees­schalen  precies zoals u dat wilt.

PRODUCT­GE­GE­VENSBLAD
Portrait Fleischer im Betrieb

Naast verse kip, varkens­vlees en rundvlees kunnen allerlei andere vlees­spe­cia­li­teiten en worst­pro­ducten gemak­kelijk in uw automaat worden geplaatst. Ook combi­neren met andere voedings­mid­delen zoals melk, kaas en eieren is probleemloos mogelijk en u kunt uw klanten zelfs andere barbe­cue­pro­ducten zoals groenten, dranken, brood of zelfs houtskool direct in de automaat aanbieden. Dankzij de geïnte­greerde koelfunctie blijft het eten ook op warme dagen vers.

De belang­stelling voor regionale producten groeit

Koop vlees recht­s­treeks bij de boer

Wilt u uw vlees bevroren verkopen? Neem dan eens een kijkje bij de HENSING Ice. Deze automaat is speciaal ontworpen voor de verkoop van diepvries­pro­ducten en houdt de interne tempe­ratuur zelfs bij hoge omgevings­tem­pe­ra­turen constant op ‑25 °C.

Verkoop eenvoudig meer

met de vlees­au­tomaat van Hensing

De bediening van de vlees­au­tomaat is zeer eenvoudig voor zowel klanten als explo­itanten. Het grote raam geeft de koper een overzicht van alle beschikbare producten. De led-verlichting erachter zorgt voor een sfeer­volle, smake­lijke presentatie.

Zodra de klant een product heeft gekozen, selec­teert hij het snel en gemak­kelijk via het touch­screen of de toetsen en gooit het geld in de betaalsleuf. Op verzoek kunnen wij uw zelfbe­dienings­au­tomaat ook uitrusten met een kaart­lezer die alle gangbare creditcards/betaalpassen accep­teert. Dit verhoogt de tevre­denheid van uw klanten nog meer. 

Een motora­an­gedreven productlift trans­por­teert het vlees betrouwbaar en veilig naar het uitgif­te­com­par­timent, van waaruit de klant de grill­worst of karbonade gemak­kelijk mee naar huis kan nemen en op de grill kan gooien. 

Al onze automaten zijn voorzien van een realtime dataverb­inding zodat u als explo­itant altijd een overzicht heeft van de actuele voorraad. Dit maakt toegang tot uw gebruiks­ge­gevens mogelijk, ongeacht de locatie, via een telemetrie-app. Je kunt de automaat direct bijvullen als een product bijna op is.

Barbe­cuev­lee­s­au­tomaat en worstautomaat

Uw voordelen in één oogopslag

24/7 verse vlees- en worstproducten

Contante betaling of met pin

Indivi­duele conversie, perso­onlijk ontwerp

Weerbestendig: voor binnen & buiten

Eenvoudig zelf uit te rusten

Optioneel met koel- of vriesfunctie 

Verko­op­au­tomaat voor directe verkopers

Vertrouw op onze support

Met onze automaten onder­steunen wij boeren, slagers en handelaren in vers vlees al jaren betrouwbaar bij de directe verkoop van hun producten. Onze ervaring leert dat de RegioBox uitermate geschikt is voor de zelfbe­dienings­verkoop van vlees- en worst­pro­ducten. Het innova­tieve systeem stelt ons in staat altijd flexibel in te spelen op de indivi­duele wensen en behoeften van onze klanten. Dit geldt naast de indeling en keuze van de vakken ook voor het ontwerp van de automaat. Wij helpen u graag bij het confi­gu­reren van uw droom­au­tomaat. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen of problemen heeft. Wij begeleiden u dan stap voor stap door het bestelproces.

Nu contact opnemen