Sokken Automat albers Sport Sokken
Logo VarioBox

Verko­op­au­to­maten voor detailhandel

Wat te doen als u iets wilt kopen na sluitin­gstijd, in het weekend of op een feestdag, maar alle winkels zijn gesloten? Bij Hensing hebben wij het tot onze taak gemaakt om dit probleem aan te pakken. Of het nu in het stads­centrum, in winkel­centra of op het platteland is — met onze ultra­mo­derne zelfbe­dienings­ma­chines kunnen consu­menten 7 dagen per week, 24 uur per dag winkelen voor mode, design en lifestyle artikelen. Hiervoor ontwik­kelen we innova­tieve en indivi­duele automaat­con­cepten voor de detail­handel. Overtuig uzelf.

Contact opnemen

Contact opnemen VarioBox: innovatief en individueel

Met de VarioBox bieden wij u een state-of-the-art automaat, die is aangepast aan de speci­fieke eisen in de detail­handel. De VarioBox is speciaal ontwikkeld voor de verkoop van non-food artikelen. Omdat vakbreedtes en  hoogtes indivi­dueel kunnen worden omgebouwd, kan er een grote verschei­denheid aan producten comfor­tabel in worden onder­ge­bracht, van kleding zoals hoeden, sjaals en sokken tot elektrische artikelen tot boeken, acces­soires en verzor­gings­pro­ducten. De mogel­ijk­heden zijn even gevarieerd als onbeperkt.

Anwendung im Einzelhandel

Ook als het gaat om design zijn er geen grenzen aan uw creati­viteit. Kies uit een van onze chique ontwer­ps­ja­blonen of ontwerp uw machine naar uw indivi­duele wensen en ideeën. Wij reali­seren uw projecten met creati­viteit en innova­tieve overwegingen. Samen met onze fabri­kanten produ­ceren wij bewust  handge­maakt en op maat gemaakt volgens dit indivi­duele principe. Dit is wat onze VarioBox zo speciaal maakt.

Vraag nu advies!

De VarioBox

voor elke toepassing

Gebruiks­gemak voor klanten

Het gebruiks­gemak van onze automaten laat niets te wensen over. De aantrek­ke­lijke product­pre­sen­tator met LED-verlichting geeft de klant een overzicht van het aanbod. Zodra hij een product heeft gekozen, kan hij zijn keuze beves­tigen door het bijbeho­rende nummer in te voeren. Afhan­kelijk van het machi­ne­model gebeurt dit met behulp van een cijferveld of een groot touch­screen, dat extra ruimte biedt voor verdere verko­op­in­for­matie en adver­ten­tie­mo­ge­l­ijk­heden. U kunt betalen door een munt in te werpen of door een bankbil­jet­lezer te gebruiken. Rust uw machine uit met een kaart­lezer voor credit­cards en betaal­passen om maximale gebrui­ker­ste­v­re­denheid te garanderen. Op aanvraag is ook een RFID-module voor contactloos betalen verkrijgbaar.
Na betaling wordt het artikel met behulp van een uniek motorisch aangedreven systeem zorgvuldig en veilig naar de uitvoerlade getrans­por­teerd, waar het door de klant kan worden verwijderd.

… en exploitanten

Ook voor explo­itanten is de bediening van de VarioBox zeer eenvoudig. Met de optioneel boekbare teleme­trie­module houdt u uw verkopen te allen tijde in de gaten en kunt u de voorraad­ni­veaus gemak­kelijk vanaf uw smart­phone of computer contro­leren. Als een product zijn einde nadert, kunt u het tijdig aanvullen en de verkoop blijven stimuleren.

Klinkt dat inter­essant voor u? Neem gerust contact met ons op zodat we u uitge­breid kunnen infor­meren over de speci­fieke toepas­singen van onze automaten in de detailhandel./p>

Vraag nu advies

Verko­op­au­to­maten

Winkel­vo­or­delen

24 UUR WINKELEN VAN MODE, DESIGN & LIFESTYLE

BETAAL­AP­PARAAT VOOR CONTANT GELD EN KAARTEN

VEILIG VERVOER NAAR HET AFGIF­TE­COM­PAR­TIMENT VIA LIFTSYSTEM

INDIVI­DUELE CONVERSIE, PERSO­ONLIJK ONTWERP

WEERBESTENDIG: GESCHIKT VOOR BINNEN EN BUITEN

EENVOUDIGE PROGRAMM­ERING

Onze VarioBox

in gebruik

Verko­op­au­to­maten huren en leasen

Wist u dat u de verko­op­au­to­maten van Hensing ook kunt huren of leasen als een aankoop momenteel geen optie voor u is? Zo nu en dan hebben we ook gebruikte automaten die u tegen een geredu­ceerde prijs kunt kopen. U kunt het beste direct contact met ons opnemen als u geïnter­es­seerd bent in een van deze opties. We kijken uit naar uw vraag!

Vraag een gratis offerte aan