Verko­op­au­to­maten voor non-food artikelen

Wie kent de situatie niet? U heeft dringend iets nodig nadat de winkel gesloten is, in het weekend of op een feestdag, maar de winkels zijn allemaal al dicht. Een verko­op­au­tomaat kan hierbij helpen. Automaten bieden handelaren de mogel­ijkheid om hun klanten goederen aan te bieden buiten de openings­tijden en dat zonder enige inzet van personeel. Hensing heeft innova­tieve automaat­con­cepten ontwikkeld die kleine en grote bedrijven de mogel­ijkheid bieden om 7 dagen per week, 24 uur per dag non-food artikelen aan te bieden.

Maak kennis met non-food machines

Non-food machines van Hensing: een breed scala aan gebruiksmogelijkheden

Ook de toepas­sing­smo­ge­l­ijk­heden van automaten houden niet op bij non-food artikelen. De mogel­ijk­heden voor het vullen van een non-food automaat zijn hierbij vrijwel eindeloos. Onze non-food automaten hebben ruimte voor een grote diver­siteit aan artikelen zoals boeken, elektrische artikelen, sport­ar­ti­kelen, speelgoed en verzor­gings­pro­ducten. Dit geeft handelaren de mogel­ijkheid om hun producten te verkopen ongeacht de openings­tijden van de winkel.

Sonnenuntergang über Waldrand

Grafka­ar­s­au­to­maten voor begraaf­pla­atsen en gemeenten

Met hun robuuste, duurzame metalen behuizing zijn onze automaten ook bij uitstek geschikt voor buiten­toe­pas­singen. Dit is niet in de laatste plaats inter­essant voor de verkoop van grafka­arsen op begraaf­pla­atsen. Wij voorzien begraaf­pla­atsen en gemeenten in het hele land van onze grafka­ar­s­au­to­maten, die niet alleen hoogwaardige kaarsen van pure paraffine bevatten, maar ook robuuste lucifers.

Met onze graflicht­ma­chines profi­teren parochies en gemeenten van een allround zorgeloos pakket: u geeft ons alleen de parke­er­plaats en wij zorgen voor de rest. Van levering en inbedri­jf­stelling tot bevoor­rading, bijvullen en factu­rering. Een waarde­volle aankoop die burgers waarderen.

Non-food automaat

voor elektronica, speelgoed en nog veel meer

Non-food machines op de werkvloer: voor maximale arbeidsveiligheid

Non-food machines hoeven echter niet per se bestemd te zijn voor de verkoop. Automaten worden de laatste tijd steeds populairder op de werkvloer om medewerkers snel, veilig en betrouwbaar te voorzien van de benodigde materialen. Automa­tische gereedschaps­au­to­maten bieden werknemers de gereedsch­appen die ze nodig hebben voor hun werk.

Als het om arbei­ds­vei­ligheid gaat, overtuigen PBM-machines over de hele linie. A Ik ben mijn veilig­heidsbril vergeten en Ik kan mijn gehoor­be­scherming niet meer vinden behoren nu tot het verleden. PBM-machines voorzien medewerkers desge­wenst van de perso­on­lijke bescher­ming­smid­delen die nodig zijn om veilig te kunnen werken.

Dit is niet in de laatste plaats van belang in zieken­huizen en medische praktijken. Juist in de huidige coronacrisis is er veel vraag naar hygië­ne­ar­ti­kelen zoals mondkapjes en desin­fec­tie­mid­delen. Pas uw assor­timent flexibel aan de eisen aan en bescherm patiënten, medewerkers en bezoekers met mond- en neusbe­scherming uit de automaat.

Vraag nu advies

Vraag nu advie­sHoogste function­a­liteit met maximaal gebruiksgemak

De non-food machines van Hensing combi­neren de hoogste function­a­liteit met maximaal gebruiks­gemak voor explo­itanten en gebruikers.
Maar niet alleen de klanten profi­teren van de eenvoudige, intuï­tieve bediening van de Hensing-automaten. Als operator kunt u zich verheugen op een zeer eenvoudige programm­ering van uw non-food automaat. Daarnaast bieden wij u een telemetrie-app waarmee u uw inven­taris overal gemak­kelijk met uw computer of smart­phone kunt contro­leren en indien nodig direct kunt aanvullen.

Vraag nu advies

Verko­op­au­to­maten voor non-food artikelen

Uw voordelen

VERKOOP NON-FOOD ITEMS 24/7

BETAAL­AP­PARAAT VOOR CONTANT GELD EN KAARTEN

VEILIG VERVOER NAAR HET AFGIF­TE­COM­PAR­TIMENT VIA LIFTSYSTEM

INDIVI­DUELE CONVERSIE, PERSO­ONLIJK ONTWERP

WEERBESTENDIG: GESCHIKT VOOR BINNEN EN BUITEN

EENVOUDIGE PROGRAMM­ERING MET OPTIONELE TELEMETRIE

Pas de machines aan uw behoeften aan

Uw tevre­denheid is onze hoogste prioriteit. Daarom spelen we graag in op uw indivi­duele wensen en zoeken we samen met u naar een oplossing op maat die precies aansluit bij uw wensen. De vakbreedtes en hoogtes van onze machines kunnen eenvoudig worden omgebouwd en aangepast aan de indivi­duele afmetingen van een product. Dit maakt het ruimt­e­be­s­parend bewaren van verschil­lende soorten producten in slechts één verko­op­au­tomaat mogelijk. U kunt ook zelf het ontwerp van uw machine bepalen en deze een unieke uitstraling geven die perfect aansluit bij het aange­boden product.

Vraag nu advies