Aktive Mitarbeiter

Onze verko­o­p­au­tomaat concepten

Indivi­dueel. Speciaal. Multifunctioneel

Bij ons beslist u niet alleen welke goederen u met uw automaat wilt aanbieden, maar ook welk design uw automaat moet hebben. Van snack en drank­au­to­maten tot veelzijdige nonfood automaten en agrarische automaten, wij ontwikkelen samen met u het ontwerp en maken van uw zelfbe­dienings­au­tomaat een visueel hoogstandje.

Trouw aan het motto “U got the look”, zorgen wij ervoor dat uw automaat de perfecte look krijgt die past bij uw automa­ten­concept. Het gaat erom een bepaald gevoel of een bepaalde boodschap over te brengen die aansluit bij uw bedrijf. Van scholen en univer­sit­eiten naar bedrijven en kantoren tot restau­rants en hotelswij geven uw automaat een eigen ontwerp en een perso­on­lijke touch.

Nu contact opnemen

Verko­o­p­au­tomaat branding — Het oog koopt!

Wanneer het op genieten van eten en drinken aankomt, geldt vandaag de dag nog steeds: het oog koopt en eet! Daarom zijn onze verko­o­p­au­to­maten niet alleen gebaseerd op de modernste techno­logie, maar ook op innovatief design. Bij de ontwikkeling en reali­satie van indivi­duele automaat­con­cepten hoort naast confi­gu­ratie ook branding: de indivi­dua­li­sering van de automaten.

Conven­tionele verko­o­p­au­to­maten zijn als massa­product op het eerste gezicht karak­terloos en eenvoudig. Hier zien wij het als onze taak om voor afwis­seling te zorgen en een einde te maken aan de saaie aanblik van klassieke automaten. Welke verko­o­p­au­tomaat u ook kiest, wij reali­seren indivi­duele ontwerpmo­geli­jk­heden en helpen u bij de ontwikkeling van een uniek ontwerp. Dit kan bijvo­or­beeld uw logo zijn, een belet­tering of ook afbeel­dingen en foto’s waarmee de automaat zijn perso­on­lijke toets krijgt.

Indivi­dueel automa­te­n­ontwerp voor een breed scala van modellen

Met een bedri­jfs­spe­cifiek design verhoogt de geper­so­na­li­seerde verko­o­p­au­tomaat de sfeer in de ruimte. Tegeli­j­kertijd dient de branding als recla­medoel waarmee u de aandacht vestigt op uw bedrijf en uw producten. Naast de klassieke verko­o­p­au­to­maten hechten vooral hotels veel belang aan een onberis­pelijk visueel voorkomen. Een conven­tionele snack- en drank­au­tomaat verstoort vaak de uniforme vormgeving van de hotelgang of de foyer. Met een bijpassend design passen de verko­o­p­au­to­maten harmo­nieus in het totaal­beeld en versterken dit zo nodig zelfs. Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere sectoren.

Onze verschil­lende automa­at­mo­dellen laten niets te wensen over en zijn geschikt voor uiteen­lo­pende verko­op­con­cepten. Onze modellen omvatten:

Branchenkompetenz Direktvermarkter

Boerderi­jau­to­maten

Branchenkompetenz Lebensmittel und Fleischer

Levens­mid­delen­au­to­maten

Branchenkompetenz Einzelhandel und Fashion

Non-foodau­to­maten

Hensing Verko­o­p­au­to­maten

Uw voordelen in één oogopslag

Confi­gu­ratie op maat

Indivi­dueel ontwerp

Eenvoudig programmeren

Betaalm­iddel: contant of kaart

Mogeli­jkheid tot leasing en huurkoop

24/7 beschikbaar voor uw klanten

Ontdek de wereld van automaten