Regio-Box zonder inhoud

Zorgau­to­maten

In de zorg is het plaatsen van een verko­op­au­tomaat inter­essant voor zowel medewerkers als patiënten en bezoekers. Of het nu in het ziekenhuis, het gezond­heid­s­centrum of de dokters­praktijk is,  verko­op­au­to­maten zijn een aantrek­kelijk, voordelig alter­natief voor de kantine. Bij Hensing hebben we keuze uit verschil­lende modellen zelfbe­dienings­au­to­maten, die ook bij uitstek geschikt zijn voor gebruik in de zorg. Overtuig uzelf.

Vraag nu advies

Verse producten snel en op elk moment beschikbaar

Zeker bij het werken in ploegen­diensten is het lastig om medewerkers op elk moment van de dag of nacht gezond en uitge­ba­lan­ceerd te laten eten. Kantines zijn alleen op bepaalde tijden open, waardoor nacht­werkers meestal met lege handen staan. Daarnaast is er de wijdver­breide tijdsdruk, vooral in de zorgs­ector, die lange wacht­tijden niet toelaat.

Frische Gemüsepfanne

De Hensing automaat­con­cepten zijn hier de ideale oplossing. Naast klassieke snacks als choco­la­derepen, koekjes en chips is er ook ruimte voor gezonde voeding zoals verse groenten en fruit, belegde broodjes en sandwiches en knapperige salades. Dankzij de geïnte­greerde koeling blijven de producten lang vers. De vakhoogtes en  ‑breedtes kunnen indivi­dueel worden ingesteld en precies worden aangepast aan de afzon­der­lijke producten. Naast diverse snacks en tussen­doortjes kunt u uw medewerkers altijd een ruime keuze aan dranken aanbieden.

Het voorraad­beheer via de optioneel boekbare telemetrie-app stelt explo­itanten in staat om op elk moment onmid­del­lijke aanvulling te bieden als een product bijna op is!

Zelfbe­dienings­au­tomaat in het ziekenhuis

Ook aantrek­kelijk voor patiënten en bezoekers

Ook patiënten en bezoekers kunnen alleen maar profi­teren van verko­op­au­to­maten. In het ziekenhuis zijn alleen op vaste tijden maaltijden beschikbaar. Wie tussendoor trek heeft, kan nu zelf een kleine snack uit de automaat halen en kiezen uit een groot assor­timent gezonde en lekkere producten. Omdat er in de gezond­heidszorg steeds weer lange wacht­tijden zijn, zijn de begelei­dende familie­leden zeker blij als ze plotse­linge trek kunnen stillen met een heerlijke pretzel of een rijkelijk gevulde wrap. 

Klik hier voor de snack­au­tomaat HENSING Flora
Bergisches Land

Klik hier voor de snack­au­tomaat HENSING Flora voor personeel, patiënten en bezoekers 

Als u besluit een automaat in uw zorgin­stelling te plaatsen, moet u zich afvragen of diezelfde automaat beschikbaar moet zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Kan het personeel zichzelf gratis bedienen bij de automaat? Dan is een model geschikt dat een betalings­systeem heeft voor patiënten en bezoekers, maar dat tegeli­jkertijd het personeel gratis kan bedienen. Voor meer infor­matie kunt u altijd contact met ons opnemen.Neem nu contact met ons op

Nu contact opnemen

Automaten van Hensing

Hygië­nisch perfect

Zeker bij het werken in ploegen­diensten is het lastig om medewerkers op elk moment van de dag of nacht gezond en uitge­ba­lan­ceerd te laten eten. Kantines zijn alleen op bepaalde tijden open, waardoor nacht­werkers meestal met lege handen staan. Daarnaast is er de wijdver­breide tijdsdruk, vooral in de zorgs­ector, die lange wacht­tijden niet toelaat.

Nu nieuw

Corona-automaat voor hygiëne artikelen

Zeker nu in de corona-crisis is er een toene­mende vraag naar hygië­ne­ar­ti­kelen. Ook hier kunnen verko­op­au­to­maten helpen. Gebruik dit om werknemers, patiënten en bezoekers mondkapjes, desin­fec­tie­mid­delen en andere hygië­ne­ar­ti­kelen aan te bieden. Of het nu zieken­huizen, gezond­heid­s­centra of medische praktijken  betreft, in de gezond­heids­sector is er een bijzonder grote behoefte aan geschikte mond- en neusaf­dek­kingen. Een automaat van Hensing is de ideale verko­opruimte voor medische maskers van de klassen FFP2 en FFP3 en andere hygiëneartikelen

Informeer nu gratis

Zelfbe­dienings­au­to­maten in de zorg

De voordelen op een rij

24/7 drankjes, snacks & hygiëneartikelen

Geen inzet van personeel nodig

Voldoet aan de hoogste hygiënenormen

Betaling contant, per kaart of contactloos

Indivi­duele conversie, perso­onlijk ontwerp

Met koelfunctie op aanvraag

De Hensing reparatieservice

Voor maximaal draagvermogen

Er is meestal veel bedrij­vigheid in het ziekenhuis, dus ook bij de verko­op­au­to­maten zal het erg druk zijn. Naast een snelle en eenvoudige bediening is vooral een hoge belast­baarheid cruciaal voor een succes­volle werking. 

Om het maximale uit uw automaten te halen, onder­steunen wij u met een uitste­kende repara­tie­service die u waar nodig onder­steunt met periodiek onderhoud van uw verko­op­au­to­maten. Zo zorgt u voor een lange levensduur en een hoge belast­baarheid van uw automaten.

Nu contact opnemen