Regio-Box im allgemeinen Design

Levens­mid­de­len­au­to­maten van Hensing

Maximale function­a­liteit en flexibiliteit

Of het nu op het trein­station, op het werk of op school is — we komen overal in het dagelijks leven levens­mid­de­len­au­to­maten tegen. Terwijl conven­tionele snoep- en drank­au­to­maten meestal spiraal­au­to­maten zijn, gebruiken we bij Hensing een uniek liftsysteem voor onze automaten waarin verschil­lende motoren met elkaar samen­werken. Dit maakt onze zelfbe­dienings­au­tomaat voor levens­mid­delen een van de meest solide en betrouwbare automaten op de markt, die qua function­a­liteit en flexi­bi­liteit niets te wensen overlaat.

Overtuig uzelf

Drank- en snack­au­to­maten voor scholen, kantoren en hotels

Catering­au­to­maten nemen in een zelfbe­dieningsproces de directe verkoop van uw producten over. Zonder tussen­komst van personeel kunt u hongerige gasten voorzien van een door u zelf samen­ge­stelde selectie drankjes en hapjes. Ook verse producten vinden voldoende ruimte in de Hensing Food-automaten en zijn dankzij de optionele geïnte­greerde koeling lang houdbaar.

Frische Gemüsepfanne

Onze levens­mid­de­len­au­to­maten zijn een waardige vervanging voor de ontbre­kende kantine op scholen en univer­si­teiten of op de werkvloer. Van sandwiches en knapperige salades tot yoghurts, muesli’s en gezonde snacks, u voorziet medewerkers, scholieren en studenten 24 uur per dag van een breed assor­timent vers eten. Dit kunnen natuurlijk ook diverse dranken zijn zoals miner­aal­water, frisdranken en vruchtensappen.

Ook hotel­be­drijven hebben van deze mogel­ijkheid alleen maar voordeel. Een automaat van Hensing is het voordelige alter­natief voor de minibar, die zonder uw tussen­komst een aantrek­ke­lijke meerverkoop genereert.

Klik hier om naar onze drank­au­to­maten te gaan
Hier om naar onze snack­au­to­maten te gaan

Catering­au­to­maten van Hensing

De zelfbe­dienings­boer­de­ri­j­winkel voor boeren

De vraag naar streek­pro­ducten groeit gestaag. Steeds meer consu­menten kopen vers voedsel recht­s­treeks van de boerderij. Met de geauto­ma­tis­eerde oplos­singen van Hensing houden boeren rekening met de wensen van hun klanten. Zelfbe­dienings­au­to­maten voor levens­mid­delen bieden u de mogel­ijkheid om uw klanten dag en nacht en zonder tussen­komst van personeel te voorzien van vers eten uit de regio. Of het nu gaat om verse melk, eieren of honing  een versau­tomaat voorziet uw klanten van alles wat hun hartje begeert. Dat is directe verkoop in de ware zin van het woord.

Klik hier om recht­s­treeks naar de RegioBox te gaan
Bergisches Land

Drie verschil­lende temperatuurbereiken,
Hier om naar onze snack­au­to­maten te gaan

Automaten van Hensing zijn zo veelzijdig dat ze indivi­dueel kunnen worden aangepast aan de respec­tieve behoeften van de klant. U kunt ervoor kiezen om onze levens­mid­de­len­au­to­maten met koeling, ongekoeld of met diepvries te hebben. Van voedings­mid­delen zoals aardap­pelen en snacks die geen speciale koeling nodig hebben, tot frisdranken en salades die gewoon beter smaken als ze gekoeld zijn, tot ijs en diepvries­pro­ducten, waarvoor hoogwaardige koeling de basis­ver­eiste is voor verkoop, kunnen explo­itanten alle producten in de food-automaten aanbieden. Door de flexibele indeling van de compar­ti­menten en modulaire uitbrei­dings­mo­ge­l­ijk­heden kan een grote verschei­denheid aan producten tegelijk in één automaat worden aangeboden.

Bent u boer en verkoopt u naast melk en eieren ook honing, aardap­pelen en jam? Geen probleem, wij helpen u graag met de optimale confi­gu­ratie van uw versau­tomaat. En ook als u zowel diepge­vroren als ongekoelde producten wilt verkopen, vinden wij zeker een passende oplossing.Neem nu contact met ons op

Nu contact opnemen

Maximaal gemak voor gebruikers en exploitanten

De bediening van de catering­au­to­maten is zeer eenvoudig. Een aanspre­kende product­pre­sen­tatie geeft klanten een overzicht van het assor­timent. Deze kunnen hun keuze maken via het numerieke toetsenbord of een groot touch­screen dat voldoende ruimte biedt voor aanvul­lende product­in­for­matie. Betaling geschiedt door het plaatsen van een munt- of biljet­lezer. Ook bestaat de mogel­ijkheid om uw levens­mid­de­len­au­tomaat uit te rusten met een kaart­lezer, wat de klant­te­v­re­denheid nog meer verhoogt.

Zelfbe­dienings­au­to­maten voor de boodschappe

Uw voordelen in een oogopslag

Uw voordelen in één oogopslag24/7 verse levens­mid­delen, dranken & snacks

Betaling contant, per kaart of contactloos

Indivi­duele conversie, perso­onlijk ontwerp

Weerbestendig: geschikt voor binnen en buiten

eenvoudige programm­ering met optionele telemetrie

Gekoeld, ongekoeld of diepvries tot ‑25 °C

Hebben we uw interesse gewekt?

Explo­itant worden

Bij onze verko­op­au­to­maten hebben we aan alles gedacht, maar er staat nog veel open. U bepaalt dus niet alleen zelf met welke goederen uw automaat moet worden uitgerust en hoe de afzon­der­lijke compar­ti­menten moeten worden ingedeeld. Er zijn ook geen grenzen aan uw creati­viteit als het gaat om design. Onder­scheid u van uw concur­renten met een indivi­dueel ontworpen food-automaat en zorg voor perma­nente klantenb­inding met een zeer functionele en gebruiks­vri­en­de­lijke verko­op­au­tomaat met een breed scala aan producten. Wij adviseren u graag uitge­breid over de verschil­lende mogel­ijk­heden. We kijken uit naar uw vraag!

Nu contact opnemen