Einkaufen am Selbstbedienungsautomat 24/7

Verko­op­au­tomaat huren, kopen of leasen

Verko­op­au­to­maten van Hensing zijn net zo indivi­dueel als uw bedrijf: of het nu in de detail­handel, in produc­tie­be­drijven of in de directe verkoop is  onze zelfbe­dienings­au­to­maten slaan een goed figuur in alle sectoren. Deze veelzij­digheid komt niet in de laatste plaats tot uiting in de flexibele instal­la­tie­mo­ge­l­ijk­heden die wij u bieden. U kunt uw automaat huren, kopen of leasen. Wij adviseren u graag over de verschil­lende mogel­ijk­heden en bekijken in een gezamenlijk gesprek welke oplossing het beste bij u past.

Vraag nu advies

Wanneer is het de moeite waard om een automaat te huren?

Huren, kopen, leasen – bij Hensing heeft u keuze uit tal van modellen voor de aanschaf van een verko­op­au­tomaat. Het is vaak niet eenvoudig om te beslissen wat het meest verstandige alter­natief is voor uw eigen bedrijf.

In principe bieden wij u alle drie de mogel­ijk­heden: U kunt een automaat huren, kopen of leasen. Huren biedt het voordeel flexibel te kunnen inspelen op veran­de­ringen in de vraag. Als u langdurig gebruik hebt gepland, is er veel te zeggen voor een aankoop.

Wanneer u een automaat moet leasen

Houd er bij het maken van uw beslissing echter ook altijd rekening mee hoeveel budget u heeft om uw verko­op­au­tomaat aan te schaffen. Met dit in gedachten kan leasen ook voor u inter­essant zijn.

Bij leasing komt de automaat niet in uw bezit, net als bij verhuur. U betaalt alleen een maande­lijkse gebruiks­verg­oeding over een bepaalde periode, die wij vaststellen voordat het contract wordt afges­loten. Dit biedt u niet alleen belas­ting­vo­or­delen, maar heeft ook een positief effect op de balans  Uw eigen vermogen stijgt.

Na afloop van de contract­pe­riode heeft u de mogel­ijkheid om de automaat tegen betaling van een restbedrag te kopen zodat deze alsnog van u wordt. Deze optie bestaat niet bij verhuur. Als u van plan bent uw verko­op­au­tomaat voor de lange termijn te gebruiken, kan het goedkoper zijn om hem te leasen dan om hem te huren.

Onze verko­op­au­to­maten

Voor elke toepassing

Ontdek de wereld van automaten

Wij adviseren u gratis

Of het nu gaat om het huren, leasen of kopen van – wij zorgen voor onze klanten in het hele land wanneer ze hun goederen verkopen via een van onze zelfbe­dienings­au­to­maten en creëren zo de ideale omstan­dig­heden voor succes­volle direct marketing. Wij helpen u graag bij het kiezen van het juiste aanbod en bespreken met u welk alter­natief voor u het meest verstandig is. Neem nu contact met ons op. We horen graag van u!

Contact opnemen