Automaten voor de

horeca­Au­to­matiek 2.0?

Aan het begin van de 20e eeuw veroverde een ongekende uitvinding de wereld vanuit Duitsland: de automatiek. Kant-en-klare gerechten wachtten in kleine compar­ti­menten om te worden gecon­su­meerd door hongerige klanten. Zodra iemand genoeg munten in de gleuf naast de doos met de gewenste maaltijd had gegooid, ging het kleine raam open en kwam het voedsel erachter vrij. In Duitsland maakte een nationaal-socia­lis­tische wet een einde aan de automa­tieken, in de VS waren enige tijd later de fastfood­ketens verant­wo­or­delijk voor het mislukken van het concept.

Vandaag, meer dan een eeuw later, lijkt de visie van een volledig geauto­ma­tis­eerde gastro­no­mische wereld realis­ti­scher dan ooit. Het restau­rant­be­drijf moet je natuurlijk niet helemaal vervangen door een machine­concept. Verko­op­au­to­maten zijn echter een uitste­kende aanvulling op uw bestaande levensmiddelenassortiment.

Overtuig uzelf

Zelfbe­dienings­au­to­maten in restaurants

Ideale aanvulling op het bestaande menu

We leven in snel bewegende tijden. Werknemers en forensen hebben vaak niet de mogel­ijkheid om te wachten tot hun lunch vers wordt bereid en willen de wachttijd tot een absoluut minimum beperken. Dit is waar de Hensing-machi­neoplos­singen van pas komen.

Onze verzor­gings­au­to­maten kunnen indivi­dueel worden omgebouwd en aangevuld met extra uitgifte-elementen. Hierdoor kunt u producten in verschil­lende soorten en maten tegelijk in slechts één automaat aanbieden. Of het nu gaat om een stevige lunch in de vorm van een broodje, een knapperige salade of een zoet dessert zoals cake, pudding of yoghurt -; met een automaat kunt u zich richten op klanten die haast hebben en aantrek­ke­lijke extra verkopen genereren zonder hogere personeelskosten.

Verko­op­au­to­maten voor snacks

Maximale product­sel­ectie met minimale beschikbare ruimte

Onze HotelBox biedt tal van voordelen ten opzichte van de klassieke minibar. Het is dus heel goed voor het milieu als niet een kleine koelkast in elke kamer veel energie verbruikt, maar een grote machine met veel producten voor alle gasten op één verdieping beschikbaar is. Hierdoor zijn de afstanden slechts marginaal groter, zodat het comfort van de gasten nog steeds de hoogste prioriteit heeft.

Dit wordt onder­streept door het grote aanbod aan producten dat in onze automaten te vinden is. Kies tussen de ruime HotelBox Deluxe en de nog grotere HotelBox Superior, waarin u uw bedienings­module kunt aansluiten met maximaal vier uitgangs­mo­dules die gegaran­deerd niets te wensen overlaten!

Geen bestelling, geen wachttijd, geen service. Alleen eten snel, goedkoop en efficiënt.

Zelfbe­dienings­ma­chine

Voor horeca & catering

Anwendung im Lebensmitteleinzelhandel LEH

Maximale winst­ge­vendheid voor drankverkoop

Het verstrekken van dranken verte­genwo­ordigt een hoge logis­tieke inspanning, die kleine snackbars slechts met moeite aankunnen. Dit is vooral het geval wanneer de dranken gekoeld moeten worden. Voorkom deze extra uitgave met een dranken­au­tomaat van Hensing. U kunt deze uitrusten met elk type drank naar keuze en glazen flessen combi­neren met plastic flessen of zelfs met blikjes. Naast miner­aal­water, frisdranken en vruch­tens­appen is er in onze combi­au­tomaat ook voldoende ruimte voor gezonde snacks en zoetigheden.

Neem direct contact met ons op als u interesse heeft in een van onze verzor­gings­au­to­maten. Wij adviseren u graag over de verschil­lende mogelijke combinaties.

Wist u dit al? Indien gewenst kunt u ook Hensing automaten met vries­functie aanschaffen. U kunt uw gasten zelfs heerlijk ijs aanbieden!

Hier gaat u recht­s­treeks naar de HENSING Ice

Voedsel­ma­chines kunnen catering vervangen

Wilt u klanten en medewerkers enkele hapjes en drankjes aanbieden, maar wilt u geen catering­be­drijf inhuren? Zorg dan op uw volgende bedri­jf­se­ve­nement voor hun fysieke welzijn met een snack­au­tomaat van Hensing. Zo kunnen de aanwe­zigen snel en gemak­kelijk een kleine snack uit de automaat pakken als hun maag knort. Uw opties zijn even gevarieerd als onbeperkt. Naast klassieke snacks als chocolade, mueslirepen en chips is er ook genoeg ruimte voor verse producten als pretzels, gehakt­ballen en wraps in de foodautomaat.

En natuurlijk mag niemand dorstig naar huis combi­neert u snack­au­tomaat met cola, water of sapjes. Hoe u de machines vult, is helemaal aan u!

Automaten voor horeca & catering

DE VOORDELEN

DRANKEN & SNACKS 24/7 VERKOPEN

Contante en kaart­be­taling mogelijk

INDIVI­DUELE CONVERSIE, PERSO­ONLIJK ONTWERP

weerbestendig: geschikt voor binnen en buiten

AANTREK­KE­LIJKE AANVUL­LENDE VERKOOP ZONDER INZET VAN PERSONEEL

OP AANVRAAG MET KOEL- OF VRIESFUNCTIE

Profiteer van onze klantenservice

Bij ons vindt u de juiste machi­neoplossing voor de horeca. Vul uw maaltij­daanbod aan met een automaat van Hensing en genereer aantrek­ke­lijke extra omzet zonder tussen­komst van personeel.

Uw tevre­denheid is onze hoogste prioriteit. Daarom zijn onze automaten gebaseerd op een uniek systeem dat nagenoeg storingsvrij is en zelden storings­ge­voelig is. Mocht uw machine toch weigeren te werken, neem dan gerust contact op met onze repara­tie­service. Daarnaast onder­steunen wij u bij de samen­stelling en het ontwerp van uw machine. Samen met u ontwik­kelen we een indivi­dueel concept dat precies is afgestemd op uw wensen. Klinkt dat inter­essant voor u? We kijken uit naar uw bericht!

Contact opnemen