Verko­op­au­to­maten voor scholen & universiteiten

Onze snack- en drank­au­to­maten zijn ideaal voor scholieren, studenten en cursisten en zorgen ervoor dat de honger snel gestild wordt dankzij een tussen­doortje. De automaten van Hensing zijn een ideale aanvulling op het kantine‑, kantine- en cafetaria-aanbod, aangezien ze de studenten de klok rond voorzien van drankjes en kleine snacks, ongeacht bepaalde openingstijden.

Automaten zijn onmisbaar in onder­w­ijs­in­stel­lingen. De zelfbe­dienings­au­tomaat zorgt voor snelle en vullende maaltijden, vooral tijdens korte pauzes, waarin vaak weinig tijd is. U bepaalt zelf met welke hapjes en drankjes u uw automaten wilt bevoor­raden. Zo kunnen ook concepten voor gezonde tussen­doortjes tijdens de pauze eenvoudig worden gerea­li­seerd met een snack­au­tomaat van Hensing.

Wij adviseren u graag over onze modellen

Zelfbe­dienings­au­to­maten in scholen & universiteiten

Vul uw bestaande menu aan 

Korte pauzes en lange wachtrijen in de kantine en mensa zorgen ervoor dat veel scholieren en studenten ondanks hun honger geen snacks hebben. Met onze verko­op­au­to­maten is dat probleem verleden tijd. Wij bieden u ideale oplos­singen voor snacks in onder­w­ijs­in­stel­lingen, zonder personeelskosten.

Concen­tratie, prestatie en mentale fitheid zijn essen­tieel voor succes op school. Om de lunchdip, concen­tra­tie­pro­blemen, leerstress en vermo­eidheid te overwinnen, helpt vaak een kleine snack in de vorm van een choco­la­dereep of een koele verfrissing voor een briljante energieboost.

Met de machine­con­cepten van Hensing ontvangt u diverse oplos­singen voor uw horeca-aanbod op scholen en univer­si­teiten. Onze verzor­gings­au­to­maten kunnen indivi­dueel worden gecon­fi­gu­reerd en uitge­breid met extra uitgifte-elementen. We laten ons leiden door uw ideeën en passen lades en vakken aan uw catering­aanbod aan. Dit kunnen combi­na­tie­au­to­maten zijn met gezonde tussen­doortjes zoals broodjes, wraps en sandwiches, klassieke snoep­au­to­maten of borrel- en snack­au­to­maten met diverse hartige, zoete en zoute snacks en koude dranken.

Onze snack­au­to­maten
Onhze drank­au­to­maten

Zelfbe­dienings­ma­chine

Voor scholen & universiteiten

Frische Gemüsepfanne

Catering­concept voor onderwijsinstellingen

Gezonde snack­au­to­maten

Bij ons bepaalt u welke goederen u wilt aanbieden in uw onder­w­ijs­in­stelling. Steeds meer scholen en univer­si­teiten zorgen ervoor dat ze rijke en gezonde voedings­opties aanbieden. Naast de klassiekers als zoete chocolade- en mueslirepen en zoute snacks, imple­men­teren we ook alter­na­tieve concepten zoals gezonde snackautomaten.

Want een snack­au­tomaat hoeft niet altijd alleen ongezonde producten te bevatten. Dus wat dacht u van gecer­ti­ficeerde biolo­gische mueslirepen, rijke studen­ten­haver, veganis­tische alter­na­tieven en gezonde, frisse salades die de concen­tratie en prestatie bevorderen?

Met onze combi­na­tie­au­tomaat combi­neert u gezonde tussen­doortjes, zoetig­heden en frisdranken met elkaar en zorgt u tegeli­jkertijd voor een uitge­breid catering­aanbod voor uw leerlingen, studenten en docenten.

Perso­na­liseer uw schoolautomaat

Snel, praktisch, individueel

Bij het ontwerpen van de automaten bepaalt u zelf de product­keuze. Naast de indivi­duele aanpassing kunt u uw verko­op­au­tomaat perso­na­li­seren en bijvo­or­beeld laten omwik­kelen met de naam van de school of de naam van de univer­siteit. Er zijn geen grenzen aan creati­viteit als het gaat om afbeel­dingen, foto’s en motieven. Het indivi­duele machi­ne­ontwerp geeft de automaat een perso­onlijk tintje en uniekheid trouw aan het motto U got the look !

Onze automaten zijn snel, praktisch en indivi­dueel. Vooral het praktische aspect is belan­grijk op scholen en univer­si­teiten. Met de snacks bij de hand kunnen scholieren en studenten hun tussen­doortje in slechts enkele seconden direct kopen. Geen verve­lende wacht­tijden, geen service en je weet wat je krijgt.

Vraag nu advies

Automaten voor scholen & universiteiten

Uw VOORDELEN

24/7 verzorging met drankjes en snacks

Indivi­duele conversie, perso­onlijk ontwerp

OP AANVRAAG MET KOEL- OF VRIESFUNCTIE

Contante en kaart­be­taling mogelijk

Aanbieding gezonde snacks 

AANTREK­KE­LIJKE AANVUL­LENDE VERKOOP ZONDER INZET VAN PERSONEEL

Nog vragen?

Wij leveren het zorgeloos allround-pakket

Bij ons vindt u de juiste machi­neoplossing voor scholen, univer­si­teiten en andere onder­w­ijs­in­stel­lingen. Samen met u ontwik­kelen we een indivi­dueel catering­concept dat precies is afgestemd op uw wensen. Ook bij vragen over de aanko­op­mo­ge­l­ijk­heden adviseren wij u graag. Naast het kopen van een nieuwe automaat, bieden we klanten die nog niet willen beslissen, de mogel­ijkheid om te huren of te leasen. Wilt u meer weten? Neem dan vandaag nog contact met ons op. We verheugen ons op uw vraag!

Contact opnemen