Einkaufen am Selbstbedienungsautomat 24/7

Winkelen bij zelfbedieningsautomaten

Klaar voor de TOEKOMST, duurzaam EN ALTIJD BESCHIKBAAR!

Wat te doen als u iets wilt kopen na sluitin­gstijd, in het weekend of op een feestdag en alle winkels zijn gesloten?

Precies dit gat in het aanbod wordt nu door onze vending boxes gedicht. Met de ultra­mo­derne zelfbe­dienings­ma­chines kunnen consu­menten 7 dagen per week en 24 uur per dag fashion‑, design- en lifestyle-artikelen kopen . Hiervoor ontwik­kelen we innova­tieve en indivi­duele automaat­con­cepten voor de detail­handel, die nieuwe verko­op­mo­ge­l­ijk­heden op en in de verko­opruimte mogelijk maken.

MILCH­AU­TOMAT
EIERAU­TOMAT
FLEISCH­AU­TOMAT

Eenvoudige bediening van de vending boxes

Onze producten

Voor lever­an­ciers is de bediening van de vending boxes heel eenvoudig: via een telemetrie-app kan de voorraad vanaf de computer of smart­phone worden gecon­tro­leerd en kan de verkoop gemak­kelijk in realtime worden gecon­tro­leerd. Indivi­dueel confi­gu­re­erbare design- en uitrus­tings­opties bieden waarde­volle mogel­ijk­heden om klanten het uitge­breide diens­ten­aanbod op een opval­lende manier te presen­teren. Met de Vending Box kan elke retailer zijn assor­timent op elk moment van de dag aanbieden en extra omzet genereren zonder winkel­s­lui­tin­gstijd of perso­neels­kosten. Een doordacht systeem met technische verfi­j­ningen die comfort en economie optima­li­seren en vandaag al het marke­ting­model van morgen implementeren.

Onze verko­op­au­to­maten

Voor elke toepassing

Heeft u een automa­ten­concept nodig of wilt u een zelfbe­dienings­au­tomaat exploiteren?

WORD NU EXPLOITANT

Bij onze automaten hebben we aan alles gedacht, maar er staat nog veel open. U bepaalt dus niet alleen zelf met welke goederen de automaat moet worden uitgerust, maar ook welke acces­soires en welk ontwerp uw automaat moet krijgen. Wij adviseren u hier graag over. We kijken uit naar uw bericht.

GET IT!