Regio-Box im Eier Design

Eierau­tomaat

Verse eieren van de boerderij om 24/7 mee te nemen

Verse eieren van de boer zijn iets heel bijzonders. Regionale producten zoals eieren, fruit, groenten en vlees uit duurzame teelt en landbouw zijn populairder dan ooit. De trend naar gezonde, bewuste en duurzame voeding zorgt ervoor dat steeds meer mensen willen weten waar hun eten vandaan komt. Hier zijn natuurlijk de regionale boerde­ri­j­winkels het eerste aanspreekpunt.

Liefhebbers van eieren zweren bij de smaak van regionale, verse eieren uit duurzame en soort­ge­bonden veehou­derij. Aangezien de lokale boerde­ri­j­winkels niet altijd open kunnen zijn en dit vaak econo­misch niet haalbaar is, is een eierau­tomaat de perfecte oplossing om klanten 24 uur per dag in staat te stellen om op elk moment snel en gemak­kelijk verse eieren te kopen.

Vraag nu advies

Onze verko­op­au­to­maten

Perfect voor het verkopen van eieren op de boerderij

Logo Regio-Box

De eierau­tomaat

De RegioBox is de ideale eierau­tomaat voor de verkoop op de boerderij. Met de eierau­tomaat brengt u uw producten eenvoudig recht­s­treeks naar de klant zonder dat u daarvoor een beroep hoeft te doen op personeel. Afhan­kelijk van de grootte van de eierdozen, kunt u de afzon­der­lijke compar­ti­menten aanpassen.

De techno­logie garan­deert perfecte hygië­nische opslag en is gericht op het transport van kwetsbare eieren. Veel conven­tionele automaten hebben geen liftsysteem waardoor de producten naar beneden vallen. Eieren zouden meteen breken.

Bergisches Land

Daarom rusten we onze eierau­to­maten uit met een innovatief liftsysteem dat de eieren voorzichtig en veilig naar beneden trans­por­teert. Hierdoor worden de eieren niet belast en komen ze onbeschadigd bij de klant aan. Op verzoek kunnen wij uw eierau­tomaat ook uitrusten met een geïnte­greerde koelfunctie. De tempe­ratuur wordt onafhan­kelijk gecon­tro­leerd door de eierau­tomaat en kan naar wens worden ingesteld.

Naast de eierau­tomaat biedt de RegioBox nog vele andere mogel­ijk­heden, zoals de verkoop van verse aardap­pelen, honing en jam. U kunt de RegioBox vullen met allerlei boerde­ri­j­pro­ducten en uw klanten een unieke kooper­varing bieden. Dankzij de geïnte­greerde koelfunctie kunnen ook vlees­waren, melk en kaas probleemloos via de RegioBox-automaten worden aangeboden.

Klik hier voor de melk automaat
Klik hier voor de vleesautomaat

Geen verse eieren in huis op zondag?

Uw eierma­chine bij u in de buurt

Door te winkelen in de boerde­ri­j­winkel kunnen klanten genieten van verse, regionale gerechten van lokale teelt. Zowel eindge­bruikers als lokale boeren profi­teren hiervan. Met onze eierau­to­maten kunt u uw klanten ook buiten winkel­tijden van verse eieren voorzien.

Vers, verser, RegioBox

De zelfbe­dienings-boerde­ri­j­winkel voor verse eieren

De aankoop van streek­pro­ducten recht­s­treeks van de boer via de automaat maakt het mogelijk om de klok rond te genieten van verse eieren en opent zo nieuwe doelgroepen. Dit kunnen bijvo­or­beeld mensen zijn die op zondag graag een fiets­tocht of een lange wandeling maken. Maar ook iemand die gewoon vergeten is om verse eieren te kopen voor het ontbijt of om te bakken.
De moder­nis­ering van een conven­tionele boerde­ri­j­winkel door het uitge­breide zelfbe­diening­saanbod van een zelfbe­dienings­au­tomaat maakt het mogelijk om op elk moment van verse eieren te genieten. Ook de bediening is eenvoudig en spreekt voor zich. De klant selec­teert het product van zijn keuze en betaalt dit gemak­kelijk contant of met een pinpas/creditcard. Het liftsysteem trans­por­teert de verse eieren vervolgens recht­s­treeks van de boerderij naar de klant. Winkelen kan niet eenvoudiger.

Koop de eierau­tomaat snel en gemakkelijk

Uw voordelen

Verse eieren de klok rond

Betaling contant of per kaart

Droge & koele opslag

Weerbestendig: geschikt voor binnen & voor buiten

Indivi­duele conversie, perso­onlijk ontwerp

Eenvoudig vullen van de automaat

Eierau­to­maten van Hensing

Zo uniek als uw boerderijwinkel

Omdat verse eieren van de boerderij iets heel bijzonders zijn, bieden wij u de mogel­ijkheid om uw automaat indivi­dueel te ontwerpen. Uw RegioBox is niet alleen een aanwinst voor uw klanten, maar trekt ook visueel de aandacht. Wij adviseren u hier graag over en spelen in op uw wensen voor de inrichting van uw perso­on­lijke eierautomaat.

Nu contact opnemen