Dranken­au­to­maten

indivi­dueel aangepast

Wij kunnen u voorzien van de juiste dranken­au­tomaat die perfect is afgestemd op uw wensen. Wij vertrouwen bewust op een uitge­breid assor­timent, indivi­duele concepten en creëren voor u op maat gemaakte dranken­au­to­maten voor water, cola en meer, met een geïnte­greerde koelfunctie op aanvraag.

Met ons automaat­s­ysteem hebben we ons gespe­cia­li­seerd in een breed scala aan indus­trieën en zijn we een van de meest solide en betrouwbare lever­an­ciers van dranken­au­to­maten ter wereld. Onze dranken­au­to­maten zijn geschikt voor bedrijven en kantoren, scholen en univer­si­teiten, restau­rants en hotels, retail en nog veel meer. Trouw aan het motto  get it fresh, get it easy, get it 24/7, zijn innovatie, de nieuwste techno­logie en design onze topprio­ri­teiten. Onze dranken­au­to­maten zijn praktisch, gebruiks­vri­en­delijk en door hun indivi­duele design een lust voor het oog. Profiteer van onze voordelen. Wij adviseren u graag op elk gewenst moment.

Nu contact opnemen

Dranken­au­to­maten

Coca Cola-dranken­au­to­maten, water­au­to­maten en meer

Bij ons heeft u de mogel­ijkheid om uw dranken­au­tomaat indivi­dueel te ontwerpen en aan te passen. U bepaalt zelf met welke dranken de automaat wordt gevuld. Naast klassieke water- en Coca Cola-automaten, kunt u allerlei soorten dranken combi­neren zoals u wilt. Dit betekent ook dat u glazen flessen, plastic flessen en kleinere drank­blikjes met elkaar kunt combineren.

Bergisches Land

Automaten met koelfunctie voor koud genieten

Onze zelfbe­dienings­au­to­maten met geïnte­greerde koeling zorgen ervoor dat koude dranken zoals Coca Cola en water altijd beschikbaar zijn voor de klant. U bepaalt zelf met welke dranken u uw automaat wilt vullen. Van klassieke water­au­to­maten tot Coca Cola-dranken­au­to­maten tot koelau­to­maten voor combi­naties van bijvo­or­beeld blikjes, Tetra Pak, glazen en plastic flessen, wij passen de dranken­au­tomaat aan uw indivi­duele wensen aan.

Voel je vrij om contact met ons op te nemen

HotelBox — drank- en snack­au­tomaat voor flexibele hotelservice

We hebben geen „of“, maar een „ en“ – U kunt onze dranken­au­to­maten ook combi­neren met andere goederen naar wens. De combi­natie van dranken- en snack­au­tomaat zorgt ervoor dat u alle producten in één automaat kunt combi­neren. We confi­gu­reren de lades en vakken van de HotelBox naar uw inzichten, afgestemd op de grootte en het aantal goederen. Zo kunt u uw hotel­gasten 24 uur per dag laten genieten van koude dranken en nog veel meer.

De producten worden betaald door het inwerpen van munten of het gebruik van bankbil­jetten. U heeft ook de mogel­ijkheid om uw automaat uit te rusten met een pinpas- en credit­card­modus. Verve­lende indivi­duele reken­ingen voor minibars worden automa­tisch verlaagd. Selfser­vice­verkoop neemt direct marketing over en bespaart u niet alleen werk, maar genereert ook aantrek­ke­lijke extra verkopen. Door de indivi­duele vormgeving draagt de ontworpen dranken­au­tomaat ook bij aan de visuele opwaar­dering van de foyer en hotelgang.

Klik hier om direct naar de HotelBox

RegioBox

De dranken­au­tomaat voor verse melk van de boerderij

De RegioBox is de perfecte boerde­ri­j­winkel met zelfbe­diening en biedt uw klanten de mogel­ijkheid om dag en nacht verse producten uit de regionale landbouw te ontvangen. De agrarische verko­op­au­to­maten zijn ook verkri­jgbaar als losse melkau­to­maten. De Regiobox is ook geschikt voor veelzijdige combi­naties met andere goederen zoals eieren, vlees, verse groenten, jam, kaas en nog veel meer.

Klik hier om direct naar de RegioBox

te gaanDran­ken­au­tomaat kopen bij Hensing

Uw voordelen in één oogopslag

Indivi­duele conversie, indivi­duele configuratie

Indivi­dueel design: uw design drankenautomaat

eenvoudige programm­ering en eenvoudige bediening

Optioneel met koelfunctie

Met geïnte­greerd betaalapparaat

Aanko­op­mo­ge­l­ijk­heden: kopen, huren, leasen

State-of-the-art techno­logie

Ontwerp zelf het design van uw drankenautomaat

Wij werken met verschil­lende modellen bij het samen­stellen van de automaten en bieden u een uitge­breid assor­timent dat is voorzien van de nieuwste techniek. Het moderne schuif­systeem en de innova­tieve lift voor een veilige en zorgvuldige drankuit­gifte zorgen ervoor dat de dranken tijdens het transport niet kunnen worden beschadigd. Onze klanten waarderen vooral het indivi­duele ontwerp. Van bedrijfslogo’s tot recla­me­cam­pagnes tot afbeel­dingen en foto’s, wij ontwerpen de dranken­au­tomaat volgens uw ideeën.

Nu contact opnemen